Väg- och brobyggnation

Väg- och brobyggnation

Vi har årtionden av erfarenhet från utmanande väg- och brobyggnationer. Vi har en kundfokuserat förhållningssätt och producerar effektivt och precist olika trafikleder med tillhörande zonkonstruktioner. Vår långa erfarenhet har gett oss den kompetens som behövs för att organisera och schemalägga arbeten på ett sådant sätt att trafiken kan fortlöpa effektivt och säkert under projekttiden.

Som experter inom brobyggnation planerar och utför vi alla typer av broarbeten som nyckelfärdiga leveranser – från små till stora brokonstruktioner på land eller över vattendrag. Förutom broar, kulvertar och rörformade broar för bil-, gång- och cykeltrafik, konstruerar vi även olika typer av betong- och stålöverdrag, viadukter och ramper. I samband med brobyggen utför vi alla kringliggande arbeten såsom markplanering, asfaltsarbeten samt installationer av bommar, räcken och belysning.

Förutom nya broar, järnvägar, vägar, gator samt gång- och cykelvägar reparerar och förbättrar vi även befintliga trafikleder.

Kontakta oss!

Björn Lindbäck

Affärsområdeschef, Infrastruktur
Vice VD
+46 72 450 07 62

Johan Skoog

Affärsområdeschef, Mälardalen
Vice VD
+46 70 579 11 85

Se projekt inom infrastruktur