Väg- och brobyggnation

Väg- och brobyggnation

Vi har årtionden av erfarenhet från utmanande väg- och brobyggnationer. Vi har en kundfokuserat förhållningssätt och producerar effektivt och precist olika trafikleder med tillhörande zonkonstruktioner. Vår långa erfarenhet har gett oss den kompetens som behövs för att organisera och schemalägga arbeten på ett sådant sätt att trafiken kan fortlöpa effektivt och säkert under projekttiden.

Som experter inom brobyggnation planerar och utför vi alla typer av broarbeten som nyckelfärdiga leveranser – från små till stora brokonstruktioner på land eller över vattendrag. Förutom broar, kulvertar och rörformade broar för bil-, gång- och cykeltrafik, konstruerar vi även olika typer av betong- och stålöverdrag, viadukter och ramper. I samband med brobyggen utför vi alla kringliggande arbeten såsom markplanering, asfaltsarbeten samt installationer av bommar, räcken och belysning.

Förutom nya broar, järnvägar, vägar, gator samt gång- och cykelvägar reparerar och förbättrar vi även befintliga trafikleder.

Kontakta oss!

Se projekt inom infrastruktur

Fiberarbeten

Förtätning av befintligt fibernät inom Domsjö-Vårbystrand. Arbetet omfattande kanalisation, fiberblåsning, Svetsning, kundinstallationer, preparering/skarvning av skarvskåp,…

Läs mer

Haparandabanan – Plattformar

Schakt och fyllning, plattformselement, KTL-fundament, Kabelrännor, Kanalisationsarbeten, Plattläggning, VA-arbeten, BEST-arbeten, Hussbyggnation, Elarbeten, Belysning, Utsmyckning (Räcken,…

Läs mer

Bro över GC-väg

Byggnation av omfartsväg för Riksväg 45 innan schakt för broläget inleddes. Schakt av jord och…

Läs mer

SkartaNYAB har tecknat ett omfattande ramavtal med Trafikverket

Translated SkartaNYAB Stock exchange release, dated 2022-06-09. Due to corporate languish Finnish and English. NYAB…

Läs mer

Skarta tecknar två kontrakt med LKAB för utförande av infrastrukturprojekt

Då brytningen av järnmalm går ned på djupare nivåer i Kirunagruvan så påverkas Sjöbangården i…

Läs mer

NYAB vinner kundernas förtroende

NYAB-koncernen har haft ett fortsatt väldigt bra orderintag de senaste veckorna. För att nämna en…

Läs mer

NYAB tecknar omfattande avtal med Piteå kommun

NYAB Infrastruktur har fått förtroendet att utföra ”Löpande Mark- och Beläggningsarbeten” åt Piteå Kommun kommande…

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Huddinge kommun

NYAB har tecknat kontrakt om ramavtal med Huddinge kommun avseende mark-, gatu- och beläggningsarbeten. NYAB…

Läs mer

NYAB tilldelas ”Driftområde Överkalix & Övertorneå” av Trafikverket

Entreprenaden avser utförande av basunderhåll på allmänna statliga vägar inom Överkalix och Övertorneå kommun i…

Läs mer

NYAB kontrakterade för projekt i Stockholm och Umeå

Stockholm Vatten och Avfall är Sveriges ledande vatten- och avfallsbolag. Verksamheten är drygt 160 år…

Läs mer

NYAB tilldelas infrastrukturkontrakt värt 130 miljoner åt Huddinge kommun

Huddinge kommun har en fortsatt stark tillväxt med en ung befolkning som uppgår till cirka…

Läs mer

NYAB vinner uppdrag i Stockholmsområdet

Tillväxtresan inom infrastruktur och anläggning fortsätter för NYAB-koncernen. NYAB har vunnit två nya upphandlingar och…

Läs mer

NYAB bygger ny väg och bro åt Skellefteå kommun

Bergsbyns industriområde i Skellefteå växer, varpå kommunen utvecklar infrastrukturen i området. Objektet i fråga är…

Läs mer

NYAB tilldelas broentreprenad i Stockholm

NYAB har av Trafikverket blivit tilldelade entreprenaden ”Utförande av Rörbrobyte på nr 2-988-1 (100-1041-1)” Rörbron…

Läs mer