NYAB Q1/2024: Stark start på året

08.05.2024

NYAB Delårsrapport januari-mars 2024 publicerades idag. Hela rapporten finns på https://nyabgroup.com/en/investors/nyab-as-an-investment/reports-and-presentations/ (på engelska).

Januari-mars i korthet

  • Intäkterna uppgick till 59,2 (39,2) miljoner euro, vilket motsvarar en förändring på 51,1%. I konstanta valutor var omsättningstillväxten 51,9%.
  • EBITDA uppgick till 1,7 (-0,6) miljoner euro, motsvarande 2,9% (-1,7 %) av intäkterna.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,4 (-2,1) miljoner euro, motsvarande 0,7% (-5,2%) av intäkterna
  • Det fria kassaflödet uppgick till 13,5 (0,9) miljoner euro
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till -0,8 (0,3)
  • Orderstocken förbättrades med 21,8% och uppgick till 286,3 (235,0) miljoner euro.

Finansiell prognos för 2024 (oförändrad sedan 28 februari 2024)

  • Intäkter och rörelseresultat för 2024 förväntas öka jämfört med 2023.

Vd Johan Larsson sammanfattar kvartalet:

Vi både bevisade och utnyttjade tydligt vår fördelaktiga position på marknaden under det första kvartalet. Våra intäkter ökade med 51 procent och vår orderstock växte med 22 procent samtidigt som vår EBIT-marginal var positiv. Tillsammans med vårt starka kassaflöde är utvecklingen anmärkningsvärd givet att en betydande del av vår verksamhet äger rum i regioner i norr. Vår nordliga verksamhet innebär för oss en stark säsongsvariation, och historiskt sett har vi alltid haft ett negativt resultat under det första kvartalet och ackumulerat mest intäkter och vinst resten av året.

En nyckelfaktor i vår starka utveckling det här kvartalet är sammansättningen av vår orderstock. Vi lyckades öka intäkterna och till viss del jämna ut säsongsvariation i vår verksamhet. Uppbyggnaden av den här sammansättningen har pågått i flera år genom att vi säkrat fleråriga kontrakt samt året-runt-kontrakt. Vi har också förbättrat vårt arbete över landsgränserna och förstärkt samverkansarbete inom projekten, vilket gör att vi i högre grad utnyttjar vår verksamhets styrkor och kan ta vara på den breda kompetens och potential som finns i organisationen.

Under kvartalet har vi tecknat en avsiktsförklaring för förvärv av den marina anläggningsoperatören Dyk & Anläggning Stockholm AB. Det är ett typiskt förvärvsmål för NYAB, som ger oss ytterligare möjligheter att stärka våra spetskompetenser och låsa upp framtida möjligheter inom sektorer där vi ser potential för tillväxt. Vi ser stora affärsmöjligheter inom den växande marknaden för vattenbyggnation, och i vår redan befintliga pipeline av projekt kan förvärvet skapa mervärde.

I slutet av april godkände NYAB:s extra bolagsstämma att moderbolaget flyttar sitt säte till Sverige. Vi har sett mycket positiv utveckling på våra svenska marknader, inklusive framsteg i stora industriprojekt som innebär betydande potential för NYAB. Att bolaget går över till att vara svenskt stödjer vår position på dessa marknader. Under första kvartalet har vi förberett oss för ytterligare tillväxt med bland annat nyckelrekryteringar till vår svenska verksamhet. Vi har dessutom planerat ett brett urval av investerarevenemang för att förbereda för handel på First North Premier i Stockholm.

Jag kan inte vara annat än nöjd med ett decennium av lönsam tillväxt. Och ännu mer med vår prestation och starka resultat för första kvartalet. Vår verksamhet utvecklas i linje med vår strategi, och resultaten av strategin och genomförande på båda sidor av Östersjön är tillfredsställande, tack vare våra skickliga anställda. Att skapa tillväxt utan att öka risken är vår ledstjärna eftersom vår affärsmodell är både skalbar och lönsam. Våra adresserbara marknader har återhämtat sig från många av förra årets utmaningar och förbättras stadigt, även om det fortfarande finns tröghet i vissa områden. Detta möjliggör för oss att utnyttja vår fördelaktiga position för att både nå och överträffa förra årets resultat, samt verkställa i riktning mot våra långsiktiga finansiella mål.

Webcast presentation

NYAB arrangerade en webcast, där vd Johan Larsson och CFO Aku Väliaho presenterade NYAB:s finansiella information och viktiga händelser för det första kvartalet.

NYAB färdigställer Ekerövägen, kontrakt med Trafikverket värt 150–200 Mkr

Läs mer

NYAB utökar erbjudandet inom energisektorn – integrerar förvärvet Power Forze

Läs mer

vidja

NYAB Delårsrapport januari-mars 2024: Stark start på året

Läs mer

Extra bolagsstämma godkände NYAB:s flytt till Sverige, listbyte för aktien förväntas ske vid halvårsskiftet

Läs mer

NYAB Södertälje

NYAB utför omfattande muddringsarbeten i Södertälje kanal

Läs mer

NYAB vinner totalentreprenad spårväxelbyte Katrineholm – Hallsberg

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2023 och kallelse till årstämman

Läs mer

NYAB planerar att genomföra domicilbyte till Sverige genom en gränsöverskridande ombildning och har ansökt om avnotering av sina aktier från Nasdaq First North Growth Market Finland

Läs mer

NYAB tecknar avsiktsförklaring om förvärv av marint anläggningsbolag

Läs mer

Möt Patrik Nilsson – Affärs- och kalkylchef på NYAB Mälardalen

Läs mer

NYAB bokslutskommuniké för 2023: Stark tillväxt i kassaflöde och orderstock

Läs mer

Möt Patrick Kraft – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB erhåller totalentreprenad för Duroc Rail AB:s nya industrilokaler på Luleå Industripark

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt med Trafikverket för ytterligare projekt inom Opto 2.0

Läs mer

Ytterligare order för NYAB i LKAB:s stadsförflyttning vid Malmbergsgruvan

Läs mer

Möt Martin Wäppling – Arbetschef på NYAB

Läs mer

Mattias Broström tillträder som VD för NYAB Infrastruktur

Läs mer

Sijoittajat -sivun kuvituskuva

NYAB antar reviderade långsiktiga finansiella mål och ny strategisk plan för 2024–2026 

Läs mer

NYAB ska på uppdrag av Trafikverket installera multidukt för det nya europeiska signalsystemet ERTMS

Läs mer

NYAB bygger Finlands största solkraftpark

Läs mer

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

Läs mer

Möt Karin Engfors – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB rapporterar tredje kvartalet 2023: Förbättrad lönsamhet

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för omfattande ledningsarbete i Luleå

Läs mer

NYAB tecknar betydande avtal för byggnation av Aurora Line

Läs mer

Möt Lina Lundqvist – Entreprenadingenjör på NYAB

Läs mer

Möt Göran Sandberg – Mätsamordnare på NYAB

Läs mer

NYAB förbereder byte av domicil till Sverige – Jan Öhman utses till styrelseordförande

Läs mer

NYAB utser Elin Åhrberg till ny medlem i koncernledningen

Läs mer

NYAB påbörjar arbeten för Talga vid Europas första kommersiella batterianodfabrik

Läs mer

NYAB Abp:s halvårsrapport och webbsändning: Stark tillväxt och utveckling trots makroekonomisk motvind 

Läs mer

Möt Fredrik Fällback – Platschef på NYAB

Läs mer

Möt Victor Tanndal – Arbetschef på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Stockholm Vatten och Avfall

Läs mer

Möt Ronny Toma – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB genomför utbyggnadsprojekt vid Utanens och Isokangas transformatorstationer i Norra Österbotten

Läs mer

NYAB förstärker koncernledningen och anställer Erik Petersen som Vice President of Corporate Affairs

Läs mer

NYAB tecknar två nya kontrakt med Svenska kraftnät

Läs mer

Möt Anton Sandgren – Arbetschef på NYAB

Läs mer

Säkerheten säkerställs med samarbete

Läs mer

NYAB vinner uppdrag värt 66 miljoner kronor på Arlanda åt Swedavia

Läs mer

NYAB tecknar två kontrakt med Infranord för utförande av infrastrukturprojekt i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB som månadens företag

Läs mer

Möt Matilda Stjärnström – KMA på NYAB

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2022 har publicerats

Läs mer

vidja

NYAB tecknar ett kontrakt med Trafikverket värt 112 miljoner

Läs mer

NYAB:s bokslutskommuniké för 2022 publicerad

Läs mer

NYAB och Energiequelle tecknar BoP-avtal för Mikonkeidas vindkraftspark

Läs mer

NYAB upptas i Fingrids leverantörsregister för kraftledningsbyggnationer

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för att förbereda byggnationen av Aurora Line

Läs mer

SkartaNYAB byter namn till NYAB

Läs mer

SkartaNYAB Abp startar ett join venture med CapMan-fond för att bygga produktionsanläggningar för förnybar energi som överstiger 500 MW

Läs mer

Skarta accepterades i Fingrids leverantörsregister

Läs mer

Skarta Energy och Tohmajärvi kommun inleder samarbete – Planerar östra Finlands största energiprojekt

Läs mer

Skarta Energys Vierivoima-projekt i Utajärvi går framåt – planeringstillstånd för byggandet av ett solkraftverk och Horizon forskningsfinansiering från EU

Läs mer

SkartaNYAB stärker sin position på energibyggnadsmarknaden i Norrbotten genom att förvärva Power Forze AB

Läs mer

SkartaNYAB har tecknat ett omfattande ramavtal med Trafikverket

Läs mer

Skarta tecknar två kontrakt med LKAB för utförande av infrastrukturprojekt

Läs mer

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB vinner kundernas förtroende

Läs mer

BKMA

Läs mer

NYAB tecknar omfattande avtal med Piteå kommun

Läs mer

Magnus Granljung tillträder som vd för NYAB

Läs mer

NYAB flyttar kulturbyggnader på uppdrag av LKAB

Läs mer

Portrait of Josefin Eriksson

Möt Josefin Eriksson – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Huddinge kommun

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas tre projekt i Malmfälten

Läs mer

NYAB tilldelas energiprojekt i Umeå

Läs mer

NYAB tilldelas ”Driftområde Överkalix & Övertorneå” av Trafikverket

Läs mer

Skarta Group Abp går samman med svenska NYAB-koncernen för att öka takten i byggandet av en renare framtid

Läs mer

NYAB kontrakterade för projekt i Stockholm och Umeå

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas infrastrukturkontrakt värt 130 miljoner åt Huddinge kommun

Läs mer

NYAB vinner uppdrag i Stockholmsområdet

Läs mer

NYAB vinner koncernens största kontrakt genom tiderna

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas uppdrag av Nacka kommun samt Fortifikationsverket i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB bygger ny väg och bro åt Skellefteå kommun

Läs mer

NYAB tilldelas broentreprenad i Stockholm

Läs mer

NYAB Kiruna AB har ISO certifierat ledningssystem

Läs mer