NYAB tilldelas tre projekt i Malmfälten

22.02.2022

Föregående vecka har NYAB vunnit tre upphandlingar för utförande av projekt i Malmfälten. 

På uppdrag av LKAB ska Gunillaskolan i Malmberget rivas. På uppdrag av Gällivare kommun ska Gojan 14 förstärkas. På uppdrag av Kirunabostäder ska Samiska Teaterns tak, fönster och fasad bytas.

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern och en världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning, men också en betydande leverantör av mineralprodukter till andra industribranscher. LKAB driver gruvor i Kiruna, Malmberget och Svappavaara. För att fortsätta bryta järnmalm måste LKAB flytta stora delar av Malmberget. Samhällsomvandlingen beräknas pågå till år 2032, och berör drygt 3000 människor. Totalt kommer uppskattningsvis 2 000 bostäder och 250 000 kvadratmeter bostads och lokalytor att flyttas eller ersättas.

Som en del i samhällsomvandlingen uppförs ett nytt multiaktivitetshus i Gällivare. Av den anledningen måste den intilliggande fastigheten Gojan 14 förstärkas för att klara kommande snölast och eventuella raslast. Därtill ska viss demontering utföras. Även rivningen av Gunillaskolan är en del i samhällsomvandlingen.

– I hög utsträckning lades mycket av grunden till NYAB-koncernen i malmfälten. Under uppstartsåren 2013-2017 var LKAB vår enskilt största kund, både innanför grindarna där vi utförde industriella projekt, men också ute i samhället. Ännu mer så om vi räknar alla de projekt som upphandlades av kommuner och statliga verk som en del i samhällsomvandlingen. Det är glädjande att se tempot i den pågående samhällsomvandlingen och delresultaten. I synnerhet samhällets utveckling och exploateringarna samt förtätningarna som skett och sker i Kiruna, Gällivare, Koskullskulle och Repisvaara, säger Stefan Säthergren, produktionschef på Nyab.